FAQ/frågor

Vill du ställa en fråga till Certina? Här hittar du våra svar på de vanligaste frågorna som vi får. Om du inte hittar det svar du letar efter kan du skicka din fråga till oss via kontaktformuläret.

Hur klockan fungerar

Vad betyder COSC?

COSC betyder «Contrôle Officiel Suisse des Chronomètres». Här testas klockornas gångprecision officiellt. Endast de urverk som klarar testen certifieras av COSC och kan levereras.

Vad är en COSC – en certifierad kvartskronometer?

En kronometer är en klocka som har certifierats av COSC (Contrôle Officiel Suisse des Chronomètres). Då testas dess gångprecision i olika positioner och temperaturförhållanden. Dessa test utförs under en period av 15 dagar. På Certina förses alla kvartsur med det innovativa Precidrive™-urverket som med en avvikelse på +/- 10 sekunder per år, lätt når önskad precision.

Till vilket djup är Certinaklockor vattentäta?

Certinas sportur är bland de främsta när det gäller vattentäthet. Vid vattensport rekommenderar vi klockor som är vattentäta till minst 10 bar (100 meter). Alla Certinas sportur är utrustade med «DS»-konceptet och är testade ner till minst 10 bar enligt gällande ISO-standard. Vattentätheten kan inte garanteras under obegränsad tid. Den kan påverkas negativt av tätningens åldrande eller slag/stötar mot krona eller tryckknappar. Certina rekommenderar därför att du låter kontrollera vattentätheten i din klocka regelbundet vid ett auktoriserat Certina servicecenter och i förekommande fall låter byta ut defekta komponenter. Öppna under inga omständigheter klockan på egen hand.

Vilka specifikationer måste en klocka uppfylla för att certifieras enligt ISO 6425 för vattentäta klockor?

För att uppfylla ISO-standarden 6425 för vattentäta klockor måste en klocka ha en funktion som används för att förvälja en tidsperiod. Dessutom måste den garanterat kunna läsas av på 25 cm avstånd i mörker och fungera bra i vatten. Armband, kronor och andra komponenter måste också kunna stå emot yttre påfrestningar, saltvatten och termisk chock. Dessutom måste den här typen av klocka ha magnetfältsskydd och vara vattentät till ett givet dykdjup och ytterligare 25 % (t.ex. 20 m = 20 bar + 5 bar = 25 bar) samt vara stöttålig.

Vad är «DS-konceptet»?

«DS» bedeutet «Double Security».Das Konzept ist gekennzeichnet durch ein verstärktes Gehäuse, ein Saphirglas, spezielle Dichtungen in Krone, Stellwelle und Gehäuseboden: Dieses Verfahren verleiht den Uhren eine aussergewöhnliche Widerstandsfähigkeit auch bei stärkster Beanspruchung.

Vad betyder Precidrive™?

Precidrive™ är benämningen på den innovativa teknologin som gör Certina-klockor mycket precisa. Klockor med Precidrive™-kvartskaliber har äkta kronometerprecision. Med en variation i tiden på bara +/- 10 sekunder per år är en Precidrive™-klocka 8 till 10 gånger mer exakt än en vanlig kvartsklocka.

Vad betyder Powermatic 80?

Förutom att ha hög precision har den innovativa Powermatic 80 automatic calibre en gångreserv på upp till 80 timmar – nästan dubbelt så lång som standardmodeller. Detta innebär att en fullt uppdragen klocka som inte burits på tre dagar – till exempel över helgen – inte behöver ställas om eftersom Powermatic 80-mekanismen fortsätter att vara igång.

Service

Vad är skillnaden mellan begränsad service och komplett service?

En begränsad service innefattar byte av batteri i kvartsklockor och justering av gångprecision i mekaniska klockor samt byte av reservdelar som säkerställer klockans vattenhålighet. En komplett service behövs när man behöver utföra arbete på urverket (byte av slitna delar och smörjning). Den kompletta servicen täcker även det som ingår i den begränsade servicen.

Min klocka har stannat. Jag tog med den till en återförsäljare för att få batteriet utbytt. Jag har just fått prisförslaget från butiken, som föreslår komplett service. Varför?

För att ta reda på varför klockan har stannat behöver man undersöka den noggrant. Ett kvartsurverk behöver regelbundet underhåll, precis som alla andra urverk. Efter en noggrann undersökning kan en certifierad Certina-urmakare ta reda på varför klockan har stannat och vilken typ av underhåll man behöver göra.